ÄR SPRÅK OCH KULTUR DINA PROBLEM?


Till Ert förfogande ställer jag ett starkt kunnande av de finska, tyska och engelska språken
och kännedom om dessa kulturer. Mitt modersmål är finska.

Mina tjänster för Ert företag kan bestå av:
Översättningar    Tolkningar    Mässor    Marknadsföring

Finska    Svenska    Tyska    Engelska


 


Med samarbetshälsningar

Ta kontakt: Pirkko Viljanen
Tfn: +358-2-825 0135
e-post: pirkko.viljanen@vivalingua.fi

2013